Koperasi Keluarga Bahagia Melaka Berhad.
Koperasi Belia Maju Jaya Berhad
Koperasi Dana Usahawan Global (KODANA) Berhad

Carian berkenaan Koperasi

http://www.angkasa.coop/images/thumb-panduantadbiruruskoop.jpg
http://www.angkasa.coop/images/semak_keahlian.gif
http://www.mecd.gov.my/
http://www.bankrakyat.com.my/
http://www.skm.gov.my/
http://www.rbn.com.my/kkb.htm

Pinjaman Bagi Meluaskan Perniagaan Koperasi

Pinjaman Bagi Meluaskan Perniagaan Koperasi Sekolah Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Noh
Omar memberitahu, kementeriannya ada menyediakan
pinjaman tanpa cagaran atau penjamin sehingga RM50,000
yang boleh dipohon melalui Suruhanjaya Koperasi
Malaysia kepada koperasi sekolah yang ingin meluaskan
perniagaan mereka. Pinjaman tersebut diharap dapat
membantu memperluaskan perniagaan koperasi sekolah
kepada perniagaan perlancongan dari hanya bertumpu
kepada penjualan alat tulis dan peralatan sekolah
semata-mata.
Bercakap selepas melancarkan sambutan Hari Koperasi
Sekolah 2008 peringkat kebangsaan di Kuala Selangor
Selasa lalu beliau turut menekankan kerjasama antara
koperasi di peringkat sekolah perlu dijalin agar para
pelajar sekolah terus berminat menyertai koperasi
walaupun selepas menamatkan pelajaran masing-masing.
Datuk Noh Omar juga menekankan, program bersama antara
koperasi sekolah dan tempatan perlu diadakan agar
pengurusan koperasi sekolah dapat berkenalan dengan
para pemimpin koperasi peringkat tempatan. Pelajar yang
terlatih dengan hal ehwal koperasi sekolah pula boleh
diambil bekerja di koperasi tempatan bagi membantu
pentadbiran koperasi masing-masing.
Hubungan dengan koperasi luar di peringkat bangku
sekolah pula tentunya dapat mendedahkan para pelajar
dengan budaya koperasi. Ini boleh membawa kepada
gerakan yang lebih besar sekaligus bersaing dengan
sektor swasta.
Pendedahan pihak media mengenai kejayaan koperasi juga
penting agar menarik minat orang ramai untuk turut
serta dan melabur dalam sektor berkenaan kerana sektor
koperasi mampu memberi keuntungan lumayan sehingga 15
peratus iaitu keuntungan yang sama diperolehi dengan
pelaburan di bank-bank.
Muzzafar Zabidin

Mantapkan Kerjasama Antara Koperasi

Mantapkan Kerjasama Antara Koperasi Kesemua koperasi di daerah digalakkan menganjurkan
program secara bersama di samping memeperkukuhkan
kerjasama dalam membawa koperasi mereka ke peringkat
lebih tinggi.
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Noh
Omar berkata ini merupakan peluang untuk koperasi
sekolah mengenali dan memamahami selok-belok
pentadbiran koperasi luar lebih meluas serta tidak
hanya menumpukan produk sekolah sahaja.
"Selain itu minat pelajar dalam bidang usahawan tidak
terhenti apabila mereka menamatkan pengajian bahkan
boleh diteruskan melalui koperasi tempatan yang sedia
ada," katanya.
Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari
Koperasi Sekolah 2008 Peringkat Kebangsaan di Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor, Pasir
Penambang di sini semalam.
Noh turut menjelaskan koperasi sekolah juga boleh
memohon peruntukan sehingga RM50,000 daripada
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) bagi melancarkan
pentadbiran.
Pinjaman ini tidak memerlukan cagaran atau penjamin
bagi memberi peluang koperasi sekolah membesarkan
perniagaan mereka sehingga ke peringkat lebih tinggi
tanpa sebarang kekangan modal.
Tujuan pinjaman ini adalah memupuk semangat
keusahawanan dalam diri pelajar dari peringkat awal
sejajar tema Kementerian Pembangunan Usahawan Dan
Koperasi 'Usahawan Kerjaya Pilihan', jelasnya.
Tambahnya pendedahan koperasi yang sudah berjaya di
dada media amat perlu bagi mempromosikan pelaburan
dalam koperasi juga mampu memberi keuntungan sehingga
15 peratus.
Melalui pendedahan ini, masyarakat akan lebih terbuka
untuk melabur dalam koperasi yang dilapurkan berjaya
sehingga mampu memberi keuntungan yang sama dengan
mana-mana bank.

SEMPENA SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH 2008

PERUTUSANY.B. MENTERI PELAJARAN MALAYSIASEMPENA SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH 2008

Saya ingin memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT
kerana atas limpah dan kurniaNya kita dapat bersama-
sama menyambut perayaan Hari Koperasi Sekolah (HKS)
buat tahun yang ketiga di semua sekolah seluruh negara.
Sambutan pada tahun ini bermula pada 22 hingga 28 Jun
2008 dan akan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti yang
boleh memberi pendedahan kepada pelajar tentang ilmu
koperasi dan keusahawanan. Para pelajar sememangnya
digalakkan mengambil peluang daripada program-program
koperasi sebagai salah satu keaiatan ko-kurikulum di
sekolah. Ini secara tidak langsung berupaya
mengembangkan potensi diri pelajar secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seirnbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
selain memupuk pemikiran positif agar sentiasa
bekerjasama, prihatin dan bertanggungjawab.
Kewujudan koperasi di sekolah sememangnya merupakan
salah satu agenda Kementerian Pelajaran. Setiap sekolah
digalak menubuhkan kcperasi sekolah dan sekaligus
menjadi ahli Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia
(ANGKASA). Saya merasa amat berbangga dan bertuah
kerana ANGKASA sentiasa memberi perhatian kepada
gerakan koperasi sekolah dengan pelbagai program yang
memberi manfaat kepada pelajar.
Dengan gabungan dan jalinan yang terbentuk di antara
Kementerian Pelajaran, ANGKASA dan kcperasi sekolah,
pelbagai program pembangunan dapat dirangka bagi
manfaat bersama. HKS yang turut disambut oleh negara-
negara lain di seluruh dunia merupakan salah satu
daripada program yang dilaksanakan melalui jalinan
kerjasama tersebut. lni memperlihatkan bagaimana
kerajaan, menerusi Kementerian Pelajaran prihatin
dengan gerakan koperasi sekolah yang terbukti mampu
memainkan peranan memupuk sifat keusahawanan di
kalangan pelajar. Selain itu, kementerian juga turut
melihat kepada sinergi yang wujud di antara Kelab
Usahawan Muda dan koperasi sekolah yang boleh
digembeling bersama untuk memberikan impak yang lebih
besar kepada pelajar.
Dalam usaha menjayakan HKS, para pelajar secara tidak
langsung dapat turut mempelajari bagaimana untuk
mengendalikan sesuatu aktiviti atau projek dengan
panduan dan nasihat daripada guru-guru koperasi. Di
samping itu, peluang yang ada dapat digunakan oleh
pelajar dan warga sekolah untuk berjumpa dan bermesra
dengan masyarakat setempat, Persatuan Ibu Bapa dan Guru
(PIBG) serta agensi-agensi kerajaan lain yang turut
serta bekerjasama dalam menjayakan HKS. Ini juga
merupakan satu langkah positif bagi membina rangkaian
kerjasama yang erat bukan sahaja dalam bidang
keusahawanan, malah dalam pelbagai bidang yang lain
juga. Diharapkan kerjasama ini dapat diterus dan
diperluaskan di masa akan datang bagi manafaat warga
sekolah semua.
Tahniah diucapkan kepada semua warga sekolah yang telah
melaksanakan HKS 2008 dengan jayanya. Selamat menyambut
Hari Koperasi Sekolah.

DATO’ SERI HISHAMMUDDIN TUN HUSSEIN